Gästriklands Genealogiska Förening

Din släktforskarförening i Gävle

Nyheter

Vem var Anders Andersson Helander, f. 1752 i Falun?

Läs mer under rubriken "Efterlysningar" ....

 

Kurser

Nybörjarkurs i släktforskning planerad till hösten.
Preliminärt startdatum den 27 september 2017. 

Anmälan till kurser:
070-38 37 688
måndag - torsdag
10:00 - 14:00

eller via "Kontakt" i menyn ovan

Öppettider

Måndag - torsdag
10:00 - 14:00

Boka tid på dator
Telefon: 070-38 37 688
måndag - torsdag
10:00 - 14:00

Vi tar även emot studiebesök av föreningar och dig som enskild person. Ring för mer information.

Årsmötet 2017 hölls i föreningslokalen den 14 mars. Ett 15-tal medlemmar deltog.
Efter sedvanlig redovisning av verksamheten beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 ska vara oförändrad; 200 kr för medlem och
50 kr för familjemedlem.

Till ledamöter i styrelsen beslutade mötet omval av Jessica Söderlund och nyval av Björn Marklund.
Revisorerna Ove Simonsson och Toni Holm omvaldes. Till revisorssuppleant omvaldes Monika Johansson. Även valberedningen, Lars-Erik Englund, omvaldes.

Mötet avslutades med avtackning av Gun-Britt Hedblom för hennes tid i styrelsen.
Efter kaffepausen visade Åke Lindgren bilder och berättade om ”Industrier som försvann” i Gävle.

forelasning2

Medlemssida

Fotografier

Känner du igen någon på gamla fotografier?

Klicka här

Efterlysningar

Här kan du efterlysa dina förfäder och släktingar som du tappat bort i Gästrikland.
Kanske kan du få hjälp att lösa problemet av våra besökare. 

E-posta dina efterlysningar till efterlysningar@ggfx.se

Klicka här

GGF förbehåller sig rätten att besluta om publicering.

Gästriklands socknar